top of page
CT_Golfje_2.png
CT_Golfje_2.png
CT_Golfje_2.png
CT_Golfje_2.png
Gesprekspartner op alle niveaus

Ruime ervaring in publieke sector

Thuis in universiteiten en beroepsonderwijs

Bedrijfsvoering als specialiteit
Image by Cailin Grant-Jansen

Bestuurs-
advies en
interim

_SSF5338-Stokmans-Branding_Chris_Tils-20210908-2.jpg
CT_Stroom_wit_edited.png

Mijn ervaring

Opdrachtgevers en werkgevers

 • DUO

 • SURF

 • Avans Hogeschool

 • Saxion Hogeschool

 • Hogeschool Rotterdam

 • Hogeschool Leiden

 • Consortium acht mbo’s

 • Radboud Universiteit

 • Universiteit Leiden

 • University of Twente

 • Erasmus Universiteit

 • Technische Universiteit Eindhoven

 • Wageningen University

Opdrachten

 • Interim directeur Strategie en Beleid

 • Implementatiedirecteur

 • Interimmanager informatievoorziening

 • Interimdirecteur ICT

 • Programmamanager strategie universiteit

 • Programmamanager digitalisering onderwijs

 • Doorlichting ondersteuning faculteit

 • Projectmanager Onderwijsmodel

 • Bestuursadvies onderwijslogistiek

 • Bestuursadvies organisatie praktijkonderzoek

 • Bestuursadvies organisatie valorisatie

Bestuursadvies en interim

Mijn ruime ervaring in interimwerk en bestuursadvies wil ik graag doorontwikkelen. Mijn activiteiten als trainer en coach werken volop door in het interimwerk en bestuursadvies dat ik doe. En andersom: met de poten in klei is de beste manier om mijn coaching en training gegrond te houden in de praktijk.

Ik heb veel ervaring opgedaan in de publieke sector, en dan vooral in het onderwijs. In de rol van board room consultant, interim directeur, programmamanager en toezichthouder. Onderwijs gaat me aan het hart. Onderwijs is de basis van alles, van ons samenleven en van onze welvaart. Ik voel me thuis in de bestuurskamer en ook op de werkvloer met studenten, docenten en onderzoekers. Ik heb een fascinatie voor gedrag van mensen in organisaties: waar komt het vandaan en hoe krijg je enige grip op gedragsverandering?

 

Mijn manier van werken kenmerkt zich door expertise, rust en enthousiasme. Ik combineer dat met de drive om dingen voor elkaar krijgen. Ik kom met creatieve en onverwachte oplossingen. Ik bewaak de grote lijn, maar kan me ook verdiepen in details. Ik kan goede vragen stellen en kan ook luisteren, ook naar wat er niet wordt gezegd. Ik kan van buiten naar binnen kijken. Ik kan structureren. Ik heb humor. Ik voel aan wat een ander nodig heeft. Ik weet wat er speelt in een groep mensen. Ik leg de vinger snel op de zere plek op basis van analyse, ervaring en intuïtie.

 

Ik kom het beste tot mijn recht als ik in een ingewikkelde bestuurlijke context resultaat moet boeken. Als verbinder tussen de bestuurlijk context, en de werkvloer. Ik ben in staat om echt te luisteren en willen begrijpen wat er speelt. Om van daaruit oplossingen te kiezen die bestuurlijk solide zijn, en ook aansluiten bij de natuurlijke flow in de organisatie.

CT_Stroom_blauw.png

Hans Oeloff

directeur HR,  University of Twente

“Chris is snel in staat om zich te verbinden met de organisatie van zijn opdrachtgever. Daarbij kan hij verschillende rollen vervullen: coach, bestuursadviseur, directeur. Chris is de ideale aanjager van diepgaande veranderingen in een organisatie.”

CT_Golfje_2.png

Vragen over bestuursadvies en interim?

Stel ze gerust. Dan kijken we samen of bestuursadvies en interim past bij jou en jouw situatie.

CT_Stroom_wit_edited.png
CT_Stroom_blauw.png
bottom of page