top of page
CT_Golfje_2.png
CT_Golfje_2.png
CT_Golfje_2.png
CT_Golfje_2.png
CT_Golfje_2.png
CT_Golfje_2.png
Persoonlijke intake
Kennismakingssessie
Zes intervisiesessies
Onder bestuurders
Van einde middag tot begin avond
5-7 deelnemers
Image by Cailin Grant-Jansen

Het vuur aan de schenen

Intervisie voor bestuurders

CT_VuurAanDeSchenen.jpg
CT_Stroom_wit_edited.png

Over deze training

Doelgroep

Bestuurders uit de publieke sector.

 

Groepsgrootte

5-7 deelnemers

 

Begeleider

Chris Tils

 

Kosten

Deelname € 975,- (ex. BTW)
(inclusief eenvoudige maaltijd)

 

Aantal sessies

6 sessies

Tijden

17.15u Ontvangst

17.45u Maaltijd

18.30u Intervisie

20.30u Afronding

 

Locatie

Praktijkruimte Chris Tils

Van der Valk Boumanlaan 25

3446 GE Woerden

(4 min lopen vanaf NS-station Woerden)

Het vuur aan de schenen

Hoe meer macht, hoe minder feedback. Dat is niet zelden de praktijk van de bestuurder. Bestuurders leven in een succesparadox. Hoe harder ze werken, hoe succesvoller hun organisatie kan worden. En tegelijk: hoe minder tijd er is om te besteden aan de eigen leer-en ontwikkelingsprocessen waarvan hun organisatie ook zou profiteren. Toen ik mijn boek Leiden met Liefde schreef, was dat een van de meest opvallende bevindingen.

 

In een serie intervisiesessies met collega-bestuurders leg je elkaar het vuur aan de schenen op bestuurlijk complexe én persoonlijke thema’s. In een vertrouwelijke setting. Met gebruikmaking van elkaars analytische capaciteit. En in volle persoonlijke kwetsbaarheid. Omdat die combinatie je het meest vooruit helpt in je ontwikkeling.

 

We gaan dus de diepte in aan de hand van cases uit de praktijk van de deelnemers. Als er tijdens de intervisiesessies niks met de bestuurder is gebeurd (behalve een leuke avond) dan doen we samen iets niet goed. We zoeken bewust naar verdere ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. En dus soms ook naar werking en oorsprong van minder functionele patronen. Met de billen bloot is soms meer helpend dan alle lastige klippen omzeilen en aan de oppervlakte blijven. En tegelijkertijd: we zorgen voor balans door genoeg humor en ontspanning.

Thema's

De thema’s en casuïstiek worden uiteraard bepaald door de deelnemers. Om een idee te geven waarover het zou kunnen gaan:
 

  • Over ordening en governance. Soms neemt je Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen te veel of juist te weinig ruimte. Hoe ga je daarmee om? En hoe komt de bestuurder zichzelf daarin tegen?

  • Over macht en onmacht. Een bestuurder is eindverantwoordelijk en heeft tegelijkertijd beperkte operationele invloed. Hoe ga je om met die spanning? Hoe kun je die spanning accepteren, en tegelijkertijd blijven besturen?

  • Over leiderschap en lidmaatschap, ofwel de verhouding tussen de bestuursleden onderling. Wat is de positie van de voorzitter en de leden in het team ten opzichte van elkaar? Wat doet het concept van collegiaal bestuur met jou als bestuurder?

  • Onderstroom en cultuur. Wat is je bestuurlijke rol en handelingsrepertoire als je aanvoelt dat cultuur en onderstroom niet bevorderlijk zijn voor het halen van strategische doelen?

  • Voorkeursrollen en ontwikkelpunten. Sommige onderdelen van het bestuurdersvak zullen je meer liggen dan andere. Waarin zou je je meer willen ontwikkelen. Hoe is je biografie daarin helpend of juist beperkend?

Aanpak

Met elke deelnemer vindt een persoonlijk intakegesprek plaats. De eerste sessie wordt besteed aan kennismaking en het afstemmen van wederzijdse verwachtingen.

 

Het globale programma van een sessie ziet er als volgt uit.

  • 17.15u Ontvangst en landen bij het vuur

  • 17.45u Naar binnen voor gezamenlijke eenvoudige maaltijd

  • 18.15u Begeleide intervisie aan de hand van een à twee cases

  • 20.30u Formuleren persoonlijke leerervaringen en naar huis

CT_Stroom_blauw.png

Mirjam Bult-Spiering

staatsraad, oud-vicevoorzitter CvB Universiteit Twente

“Chris is een oprechte, veelzijdige en levenswijze professional. Ook in een bestuurlijk complexe context houdt hij zicht op wat er inhoudelijk én relationeel gebeurt. Hij maakt beiden eerlijk bespreekbaar en borgt zowel de menselijke als de zakelijke belangen, in verbinding en gericht op resultaat.”

CT_Golfje_2.png

Vragen over deze intervisie?

Stel ze gerust. Dan kijken we samen of deze intervisie past bij jou en jouw situatie.

CT_Stroom_wit_edited.png
CT_Stroom_blauw.png
bottom of page